EMMM yangiliklari

Savol va javoblar

Ko'rsatkichlar

 • 3 865
 • 4 036
 • 5 071
 • 5 871
 • 8 648
 • 10 038
 • 13 499
 • 12 190
 • 11 555
 • 9 951
 • 8 466
 • 12 067
 • 7 898
 • 12 964
 • 15 409

REV va YuChQ uchun berilgan ruxsatnomalar soni


Динамика роста ШПД
Динамика роста базовых станций сотовый связи
Динамика роста передатчиков ЦТВ
Динамика роста РРЛ