EMMM yangiliklari

Savol va javoblar

Ko'rsatkichlar

REV va YuChQ uchun berilgan ruxsatnomalar soni


Динамика роста базовых станций сотовый связи
Динамика роста передатчиков ЦТВ
Динамика роста РРЛ